Bel: 06-24469970 / 06-36176568

Het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 

Ook het vervoer van ADR goederen kunnen wij (m.u.v. klasse 1 en 7) voor U verzorgen.

Voor de klassen die wij niet vervoeren kunnen wij desgewenst een collega vervoerder inschakelen zodat wij U toch volledig van dienst kunnen zijn.

 

ADR Klassen

Hieronder vindt U een overzicht van alle ADR klassen.


ADR klasse 1Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Beschrijving: voornamelijk voorwerpen als vuurwerk, vuurpijlen, munitie en wapentuig
Hoofdgevaar: explosiviteit
Klassenverdeling: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

 


 

 

 

 

ADR klasse 2Klasse 2: Gassen
Beschrijving: zuivere gassen of gasmengsels. Denk aan stikstof, propaan, lpg en argon.
Hoofdgevaar: brandbaar, verstikkend, bijtend en giftig
Klassenverdeling: 2.1 2.2 2.3


 

 

 

 

ADR klasse 3Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
Beschrijving: vloeistoffen die onder bepaalde omstandigheden ontvlammen.
Hoofdgevaar: brandbaar
Klassenverdeling: F, FT , FC , FTC , D


 

 

 

 

ADR klasse 4.1Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen
Beschrijving: makkelijk (door wrijving) ontvlambare stoffen in korrelvorm, poedervorm, metaalvorm of pastavorm.
Hoofdgevaar: brandbaar
Klassenverdeling: F, FO, FT, FC, D, DT, SR


 

 

 

 

ADR klasse 4.2Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Beschrijving: stoffen die zonder ontstekingsbron met zuurstof uit de lucht tot ontbranding kunnen komen.
Hoofdgevaar: brandbaar
Klassenverdeling: S, SW, SO, ST, SC


 

 

 

 

ADR klasse 4.3Klasse 4.3: Stoffen die gas ontwikkelen bij water
Beschrijving: stoffen, die als gevolg van een reactie met water brandbare gassen ontwikkelen.
Hoofdgevaar: gas & explosie
Klassenverdeling: W, WF1, WF2, WS, WO, WT, WC, WFC


 

 

 

 

ADR klasse 5.1Klasse 5.1: Oxiderende stoffen
Beschrijving: stoffen die niet zelf brandbaar zijn, maar wel verbranding kunnen veroorzaken van andere stoffen.
Hoofdgevaar: brandbaar 

 

 

 

ADR klasse 5.2Klasse 5.2: Organische Peroxiden
Beschrijving: chemisch instabiele stoffen die zichzelf kunnen ontleden. Voornamelijk hulpstoffen voor kunstof.
Hoofdgevaar: brandend, bijtend 

 

 

 

ADR klasse 6.1Klasse 6.1: Giftige stoffen
Beschrijving: stoffen die bij inademing, aanraking met de huid of inslikken de gezondheid van de mens schaden of de dood veroorzaken.
Hoofdgevaar: vergiftiging


 

 

 

 

ADR klasse 6.2Klasse 6.2: Infectueuze stoffen
Beschrijving: stoffen die ziekte kunnen veroorzaken bij mensen of dieren
Hoofdgevaar: infectie 

 

 

 

ADR klasse 7Klasse 7: Radioactieve stoffen
Beschrijving: stoffen met de eigenschap om spontaan energie in de vorm van onzichtbare straling uit te zenden
Hoofdgevaar: straling 

 

 

 

ADR klasse 8Klasse 8: Bijtende stoffen
Beschrijving: chemische stoffen die de huid of slijmvliezen aantasten zoals accuzuur, zoutzuur en zwavelzuur.
Hoofdgevaar: bijtende stoffen en dampen 

 

 

 

ADR klasse 9Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Beschrijving: stoffen die tijdens het vervoer gevaar opleveren, maar niet onder de omschrijving van andere klassen valt.
Hoofdgevaar: divers